STOP Abandonului școlar!

sus

Tu știai care sunt efectele abandonului școlar? (P)

Suntem a treia țară din Uniunea Europeană la capitolul abandon școlar timpuriu, adică la părăsirea școlii încă din clasele primare și gimnaziale. Bine nu are cum să fie, mai ales dacă privim înainte, spre viitor.

Problema este serioasă, iar cauzele, așa cum v-ați aștepta, destul de ușor de anticipat. Cei mai predispuși către acest fenomen sunt copiii care provin din familii ce întâmpină dificultăți materiale, cu părinți care, la rândul lor, nu au școală, sau care pleacă la lucru în străinătate. De asemenea, familiile disfuncționale sau alcoolismul sunt cauze majore ce favorizează abandonul școlar.

Dacă ne gândim la efecte, lucrurile stau și mai rău, în sensul că dezvoltarea acestui fenomen ar putea da naștere unei generații de șomeri, de muncitori necalificați și nespecializați ce vor alege să emigreze în țările vestice. De asemenea, nu mai vorbim despre dezvoltarea intelectuală a copiilor, cea emoțională sau chiar despre capacitatea acestora de a dezvolta relații sociale.

Este importantă implicarea părinților și a cadrelor didactice alături de instituțiile guvernamentale în combaterea acestui fenomen care poate cauza efecte negative pe termen lung în dezvoltarea copiilor. Abandonul școlar nu este un fenomen izolat, iar combaterea lui trebuie să devină o prioritate!

Un pas important în această direcție a fost realizat de către Unitatea Administrativ Teritorială Făgăraș, în parteneriat cu Colegiul Aurel Vijoli din Făgăraș, Liceul Tehnologic Dacia din București, Unitatea Administrativ Teritorială Mangalia și Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” din București. Cele cinci instituții implementează proiectul STOP Abandonului școlar! Program pilot de integrare și creştere a participării în învăţământul primar şi secundar, POSDRU/181/2.2/s/154769, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2 – Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 10 luni.

Scopul acestui proiect este crearea unei echipe multidisciplinare în parteneriat cu instituțiile locale, ONG-uri cu activități similare, echipe care să ofere o asistență integrată copiilor abandonați și familiilor lor, să asigure consilierea necesară integrării în societate.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea sistemului de educaţie și formare profesională, prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesionala (EQARF), utilizând reţele parteneriale între școli.

Grupul țintă al proiectului este format din 400 persoane: elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii (250) și persoane care au părăsit timpuriu şcoala (150) din regiunea Centru, Sud Est și București-Ilfov.

Sprijinirea copiilor ar trebui să ne preocupe pe toți. Fără o educație adecvată, acestor copii le va fi greu să se integreze corespunzător în societate ca adulți. Programul STOP Abandonului școlar! reprezintă o inițiativă curajoasă și firească în îndreptarea acestei situații, inițiativă care trebuie susținută și care să aibă continuitate și în viitor.

jos

Articole pe aceeasi tema

Un comentariu

  1. Of ! cînd învăţămîntul era obligatoriu şi gratuit a cîta ţară eram „la capitolul abandon şcolar timpuriu” ?